Leaderboard Ad

Tạ Ơn Chúa

0

thank_you_LordTạ ơn Chúa Giê-Su đã đến.

Tìm cứu con, kiên nhẫn đợi chờ.

Con là chi mà Ngài đã đợi?

Nhớ tên con, thầm gọi bao lần.

“Hãy quay về! Hỡi con yêu dấu”.

“Cha đã mong con bao tháng ngày”

Tạ ơn Chúa vực con đứng dậy.

Ðem con về, rửa sạch tội con.

Giúp sức con thay đổi, theo Ngài.

Ðổi ánh mắt, hồn linh, tư tưởng.

Quả Chúa là đường đi, lẽ sống.

Lẽ thật Ngài, chân lý đời con.

Tạ ơn Chúa giúp con cầu nguyện.

Cầu cho người, cho chính bản thân.

Ðức Thánh Linh soi thấu mọi điều.

Cho lòng con tan chảy, cầu xin.

Quyền năng Chúa chữa lành bệnh tật.

Ân điển Ngài giúp mọi khó khăn.

Tạ ơn Chúa tiếp nguồn năng lực.

Mọi đổi thay chẳng bởi sức con.

Niềm vui mới làm ngày tươi mới.

Nhìn cuộc đời, ý nghĩa hơn xưa.

Mượn dòng thơ, con ca ngợi Chúa.

Chúa quyền năng, thay đổi lòng người.

15 tháng 3, 2012 – Ð.T

Bình Luận:

About Author