Leaderboard Ad

Lời Ngài

0

Ngoiloi

Ban đầu đã có Ngôi Lời,

Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời toàn năng.

Ngài phán liền có đất trời,

Tạo vật, muôn sắc, muôn loài khác nhau.

Loài người Chúa tạo, quản cai,

Tương giao, cầu nguyện, tôn cao danh Ngài.

Lời Ngài không đổi, chẳng phai,

Qua bao thế hệ đổi thay, chẳng dời.

Lời Ngài dạy dỗ, khuyên đời,

Chớ nên xét đoán, yêu người, kính Cha.

Lời Ngài dịu ngọt, tình thương,

Không chấp nhận tội, tha người ăn năn.

Lời Ngài nâng đỡ, ủi an,

Vui mừng, hy vọng, bình an, thỏa lòng.

Lời Ngài, năng lực vô song,

Vượt qua sóng gió, giúp lòng vững tin .

Lời Ngài tiềm ẩn quyền năng,

Chạm lòng, tan vỡ, ăn năn tội mình.

Lời Ngài đổi mới cuộc đời,

Sự sống, sự sáng thế đời tối tăm.

Lời Ngài linh nghiệm dường bao,

Như gươm sắc bén đâm vào hồn linh.

Lời Ngài phán đuổi tà linh,

Chữa lành bệnh tật, tâm linh, cứu người.

Lời Ngài phán xét công bình,

Thưởng, phạt rõ ràng, chẳng vị một ai.

Lời Ngài, chân lý, đường đi,

Lẽ thật, ánh sáng chiếu soi mọi đàng.

Tháng 2, 2012 – Ð.T

Bình Luận:

About Author