Leaderboard Ad

Thông Báo: Lễ Dâng Hiến Bản Dịch Kinh Thánh 2011 – MS Đặng Ngọc Báu

0

Kính Gởi: Quý Vị Mục Sư và Quý Con Cái Chúa

Trích Yếu: v/v LỄ DÂNG HIẾN BẢN DỊCH KINH THÁNH – BẢN DỊCH 2011

Trân trọng kính thông báo và kính mời ông bà mục sư và toàn thể con cái Chúa dành thì giờ quý báu đến tham dự Lễ Dâng Hiến Bản Dịch Kinh Thánh – Bản Dịch 2011 – sẽ được tổ chức vào 10:30 giờ sáng Thứ Bảy 17 tháng 3 năm 2012, tại Vietnamese Presbyterian Church (Nhà thờ nơi Mục Sư Nguyễn Hữu Cương hầu việc Chúa) 11832 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840, USA. Sự hiện diện của qúy vị là niềm khích lệ lớn cho Ban Tổ Chức.

Trong dịp nầy, Ban Tổ Chức rất hân hạnh kính biếu quý vị mục sư hiện diện một cuốn Kinh Thánh – Bản Dịch 2011 – để có thêm tài liệu nghiên cứu Lời Chúa và để xin cầu nguyện cho việc phổ biến Lời Chúa qua Bản Dịch 2011 được rộng rãi giữa đồng bào trong và ngoài nước.

Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho qúy vị.

Trân trọng kính thông báo,

Thay mặt Ban Tổ Chức
Mục sư Đặng Ngọc Báu (Email: baundang@yahoo.com)

Bình Luận:

About Author