Leaderboard Ad

Ra Mắt Website Thư Viện Tin Lành

0
Trong một cố gắng sưu tầm, lưu trữ những văn phẩm Cơ Đốc đã được xuất bản trong Cộng Đồng Tin Lành Việt Nam trong hơn 100 năm qua, Thư Viện Tin Lành đã được thành lập: www.thuvientinlanh.org

Ban Biên Tập Website sẽ lần lượt giới thiệu những tài liệu hữu ích và chọn lọc tại website www.thuvientinlanh.org. Hy vọng rằng, đây sẽ là một website hữu ích cho đời sống của tôi con Chúa ở khắp nơi.

Bình Luận:

About Author