Leaderboard Ad

Nhắn Tìm HT Na-si-rê Tại VN

0

Tôi là truyền đạo của HT Tin Lành Toàn Diện Việt Nam (Trực Thuộc HT Yoi-do Hàn Quốc). Có một tôi tớ Chúa bên Hàn Quốc tên HT là Na-si-rê muốn gặp và giao lưu với HT Na-si-rê Việt Nam. nhưng tôi không biết liên lạc bằng cách nào. vì vậy, thông qua hoithanh.com tôi rất mong được liên lạc với HT trên.
nếu quý vị nào có thông tin nào về HT Na-si-rê tại Việt Nam xin liên lạc theo
Email: kchondacha@yahoo.com or ysmissioncenter@gmail.com
ĐTDĐ: 0907 796585 or 0938 441 477
nguyện Chúa ban ơn trên quý vị
xin chân thành cảm ơn
Truyền Đạo K’Chon

Bình Luận:

About Author