Leaderboard Ad

Hoa Xuân Dâng Chúa

0
hoa_xuanCác Tôi tớ Chúa xuân này,
Bước đi theo Chúa, tràn đầy hồng ân.
Yêu thương, hiệp một, tình thân,
Là những thiên tính thật gần lời Cha.
Suốt trong những tháng năm qua,
Các Tôi tớ Chúa đi ra cứu người.
Thi hành mạng lệnh từ trời,
Đem Tình Thương đến với đời khổ đau.
Những ngày sau rốt qua mau,
Phải hầu việc Chúa, không hầu thế gian.
Để rồi Thiên Chúa sẽ ban,
Những người yêu Chúa đầy tràn phước ân.
Cuộc đời là những mùa xuân,
Mai nay Tiệc Cưới dự phần cùng Cha.
Các Tôi tớ Chúa sẽ là
Từ nay mãi mãi đóa hoa dâng Ngài. Amen !
 
                                                                         MS Nguyễn Gia Phái
Bình Luận:

About Author