Leaderboard Ad

Thư Kêu Gọi Góp Phần Xây Dựng Nhà Thờ Păng Bung – Lâm Đồng

0

hagim3

Quí vị muốn góp phần xin gửi qua nhà băng trong thư hoặc qua các dịch vụ gửi tiền và Western Union tại địa chỉ:
 
 *Mục sư Ha Pất C  
*Thủ Quỷ Liêng Jrang Ha Nhương
 
31 KP. Păng-Bung, TT. Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 098.443.0892
 

Bình Luận:

About Author