Leaderboard Ad

Thân Mẫu MS Nguyễn Tấn Dương Về Nước Chúa

0

Được tin Bà Nguyễn Hữu Tiềm, nhũ danh Võ Thị Hường, sinh tại Hà Lam, Quảng Nam, thân mẫu MS Nguyễn Tấn Dương, Chủ tịch Liên Hữu Báp-tít Việt Nam tại Hoa Kỳ đã về nước Chúa vào ngày 2/11/2011, hưởng thọ 98 tuổi. Hoithanh.com xin gửi lời phân ưu đến MS Nguyễn Tấn Dương cùng tang quyến. Nguyện Thần An Ủi ở cùng và thêm sức trên hết thảy quý vị.

chia_buon

BBT Hoithanh.com

Bình Luận:

About Author