Leaderboard Ad

Công Ty Indochina Software Tuyển Dụng

0

Công ty Indochina Software cần tuyển:
2 vị trí Web Designing, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ngành IT hoặc ngành khác tương tự, đặc biệt là các bạn muốn nghiên cứu và triển khai chuẩn HTML5 cho Websites.
Xin gửi CV ứng viên về email: vinhtrinh02dn@gmail.com

Bình Luận:

About Author