Leaderboard Ad

Thông Báo Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam Tại Canada

0
ÐẠI LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM TIN LÀNH TRUYỀN GIÁO ÐẾN VIỆT NAM 1911-2011
DO LIÊN HỆ PHÁI TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI CANADA TỔ CHỨC

Diễn giả/Speaker:  Giáo Sĩ Greg Reimer &  Mục Sư Phạm Ðình Nhẫn                                                                               
                              Ca Sĩ Thu Vân

Thời gian/Date:  16-17/09/2011 
Ðịa điểm/Location: Calgary Vietnamese Mennonite Church, 167 Whitefield Dr. NE, Calgary, Alberta, Canada T1Y 5X1

Cộng đồng Tin Lành của người Việt đã hiện diện tại Canada từ hơn 32 năm, và hiện nay có khoảng 35 Hội thánh và Nhóm Tín hữu Tin Lành thuộc các hệ phái như Báp-tít Nam Phương, CMA, Mennonite, Victory, Christian Reformed, và Hội thánh Ðộc Lập đang sinh hoạt tại các thành phố chính ở toàn quốc Canada.
Liên Hệ Phái Tin Lành tại Canada sẽ tổ chức CHƯƠNG TRÌNH TRIỄN LÃM nhân dịp Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành truyền giáo đến Việt Nam cho tất cả các Hội thánh thuộc các hệ phái Tin Lành khác nhau và các Cơ Quan Tin Lành, Cơ Quan Văn Phẩm, Cơ Quan Truyền Thông, và Cơ Quan Truyền Giảng Tin Lành tại Canada, Hoa Kỳ hay các nơi trên thế giới.
Kính xin quý vị cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban phước , khải tượng và chiến lược nhằm rao giảng Phúc Âm cho hơn 200,000 đồng hương Việt Nam tại Canada, và đến tham dự với tinh thần cảm tạ những ơn lành Chúa ban cho Hội thánh của Ngài trong các thập niên qua.                                                                                               
Nguyện Danh Chúa luôn được tôn cao.
Thay mặt Ban Tổ Chức
Mục Sư Ngô Việt Tân, Mục Sư Đặng Hồng Châu, Mục Sư Phạm Hữu Thuận, Mr. Quản Tuấn, Mục Sư Nguyễn Ngọc Hà.
Bình Luận:

About Author