Leaderboard Ad

Thông Tin Đăng Ký Chỗ Ở

0

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CHỖ Ở TẠI TRUNG TÂM SINH VIÊN

Thông tin sinh viên

Họ và tên:

Ngày sinh:

Quê quán:

Trường học:

Ngành học:

Địa chỉ cơ sở theo học:

Sinh viên năm:

Số điện thoại:

Email:

Phương tiện đi lại:

Điểm thi (sinh viên năm nhất):

Điểm thi học kỳ gần nhất (sinh viên năm hai trở lên)

Thông tin Hội thánh

Tên HT ở quê:………………………………………………Số điện thoại:……

Tên HT hiện tại đang sinh hoạt:…………………………… Số điện thoại:…..

Thông tin liên lạc với gia đình

Cha (mẹ hoặc người đỡ đầu):

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Xin điền đầy đủ thông tin trên và gởi về email: trungtamsinhvien@gmail.com

Liên hệ chi tiết:

– Đặc trách trung tâm: Nguyễn Thế Vỹ : 0905950518 

– Phụ trách tài chính: Bảo Tiên: 0909435191 

– Trưởng ban : Vĩnh Trinh 0905449768 


Bình Luận:

About Author