Leaderboard Ad

Lễ Kỷ Niệm 100 Năm TLVN Tại Canada

0

L K Nim 100 Năm Tin Lành Truyn Giáo Đến Vit Nam 1911-2011 (16/09-18/09/2011)

Diễn Giả/Speaker:  Mục Sư Giáo Sĩ Greg Reimer (Canada)

                              Mục Sư Phạm Đình Nhẫn (Việt Nam)

                              Ca Sĩ Thu Vân (Hoa Kỳ)

Liên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Alberta, Canada

Tổ Chức Tại Calgary Vietnamese Mennonite Church

167 Whitefield Drive NE.,

Calgary, Alberta, Canada

Bình Luận:

About Author