Leaderboard Ad

Cần Tìm HT Tại BRNO, Czech

0
Xin Quý con cái Chúa hỗ trợ. Tôi muốn biết ở tại BRNO, Czech Republic có Hội Thánh TIn Lành người Việt Nam không. 
Néu có xin cho tôi biết số điện thoại và Mục sư để tiện liên lạc. 
Xin cám ơn 
Trong Chúa 
Travis 
Bình Luận:

About Author