Leaderboard Ad

Cầu Nguyện Cho Một Con Cái Chúa Bị Tai Nạn

0

Bạn Thi Thiên thuộc viên ban thanh niên HTTL Bình Dương bị tai nạn giao thông tình hình hiện tại khá nguy kịch, tôi nhận được tin nhắn kêu gọi cầu nguyện và kèm theo lời nhắc gửi tin nhắn này đến những người mà tôi quen biết, vì thế tôi đưa lên đây để mọi người cùng thêm lời cầu nguyện .Cảm ơn!

Góp phần cầu nguyện Online cho Thi Thiên tại đây: http://caunguyen.vn/demand-detail/61-Cau_nguyen_cho_ban_Thi_Thien%21/

Bình Luận:

About Author