Leaderboard Ad

Cần Tìm HT VN Tại Hàn Quốc

0

Võ Thanh Phong (bapcai1905@yahoo.com)

Tôi vừa đến đất nước Korea xa lạ này, tôi muốn tìm đường đến Nhà Chúa, cầu Chúa xin Ngài đưa thông điệp này của tôi đến với con cái Chúa, để tôi có thể được nhóm họp thờ phượng ngay. Nếu có ai la con cái Chúa đang ở đây xin giúp tôi.

SDT của tôi là: 01081236732

Bình Luận:

About Author