Leaderboard Ad

Chương Trình Chi Tiết 100 Năm HTTLVN MN

0

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

Tại Đà Nẵng:

– 19g 30 ngày 14/ 6 đến 17g 00 ngày 16/ 6/ 2011 : Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.
– 19g 30 ngày 16/ 6/ 2011 : Thánh nhạc Truyền giảng.


Tại Hà Nội:


– 8g 00 đến 17g 00 ngày 20/ 6/ 2011 : Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.
– 19g 30 ngày 20/ 6/ 2011 : Thánh nhạc Truyền giảng.

Tại TP. Hồ Chí Minh :– 19g 30 ngày 23/ 6/ 2011 và 19g 30 ngày 24/ 6/ 2011: Thánh nhạc Truyền giảng.
– 8g 00 đến 17g 00 ngày 24/ 6/ 2011  Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC

  Trưởng Ban:  Ms PHAN VĨNH CỰ

  Phó Ban 1:    Ms NGÔ VĂN BỬU

  Phó Ban 2:    Ms LÊ CAO QUÝ

  Phó Ban 3:    Ms PHAN QUANG THIỆU

  Phó Ban 4:    Ms SIU Y KIM

  CÁC TIỂU BAN :

     BAN TIẾP TÂN :  TB Ms  NGUYỄN XUÂN SANH

          – ĐT : 0905.225908

          – Email : xuansanhms@yahoo.com

           Đăng ký khách sạn:

           – Chọn khách sạn theo yêu cầu.

           – Xin gửi tiền trước để giữ phòng.

           – Thời gian lưu trú.

           – Không thay đổi khách sạn vào giờ chót.

           

     BAN ẨM THỰC: TB  MsNC  DƯƠNG QUANG HÒA

           – ĐT : 0905.872282

           – Email : hoaduong55@yahoo.com

             Đăng ký phần ăn :

           – Giá mỗi phần ăn: 25.000 đ

           – Đăng ký và nhận phần ăn theo đơn vị tập thể (Hội Thánh hoặc Ban Đại diện)

           – Hạn chót nhận đăng ký:  ngày 30/4/2011.

     BAN CỔ ĐỘNG TÀI CHÁNH:  TB Ms TRẦN CÔNG CHÁNH

           – ĐT: 0908.395549

           – Email : tinlanhgovap@yahoo.com.vn

             Dâng hiến cho việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt nam xin gửi về tài khoản:

        Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN).

           – Số tài khoản  :      007 100 495 4044 (VNĐ)

                                 :       007 137 495 4128 (USD)

           – SWIFT CODE:      BFTV-VNVX007

           Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

           Chi nhánh TP.HCM 132 Hàm nghi Quận 1 TP.HCM Việt nam

     BAN ÂM NHẠC: TB  Ms CHÂU VĂN SÁNG

           – ĐT: 0903.991248

           – Email : chauvan.sang@gmail.com

           PB:  Ms PHAN MINH NGHĨA

           – ĐT: 0165.8848183

           – Email : phanminhnghia11@gmail.com  

     BAN TÀI CHÁNH :  TB  Ms NGUYỄN HỮU BÌNH

           – ĐT: 0909.096453

           – Email : mshuubinh@yahoo.com

      Đại diện Ban Tài chánh cho khu vực miền Trung

               – Mục sư Phan Ân

                              +  ĐT: 098-439-1393

                              +  E-mail: banaba205@yahoo.com

               – Ông Lê Văn Lân, HT Tân An – Đà Nẵng

                              +  ĐT: 091-340-1105

                              +  E-mail: lanledmc@gmail.com

     BAN VĂN PHÒNG :  TB Ms NGUYỄN NGỌC THUẬN

           – ĐT: 0983.673386

           – Email : revthuanta@yahoo.com

     BAN TRANG TRÍ : TB Ms NGUYỄN VĂN NGỌC

           – ĐT : 0918.052484

           – Email : ngochuyxu@yahoo.com

     BAN DÂN TỘC : TB Ms SIU Y KIM

           – ĐT: 0905.009937

           – Email: luckysiu@yahoo.com

     BAN TRIỂN LÃM : TB Ms PHAN VĂN CỬ

           – ĐT: 0915.817240

           – Email : phanvancu@hotmail.com  

     BAN TRẬT TỰ :  TB  Ms PHAN ÂN

           – ĐT: 0984.391393

           – Email: banaba205@yahoo.com

     BAN KỸ THUẬT:   TB Ms LÊ HOÀNG PHÚC

           – ĐT: 0913.937627

           – Email:  phuclienle@yahoo.com

     BAN QUẢNG BÁ : TB  Ms BÙI PHỤNG

           – ĐT: 0908. 246669

           – Email : buiphung2002@yahoo.com

     BAN TRUYỀN GIẢNG : TB  Ms TRƯƠNG VĂN NGÀNH

           – ĐT: 0903.625169

           – Email : phuocbinhchurch@yahoo.com

     BAN AN SINH :  TB  Ms TRẦN THẾ THIÊN PHƯỚC

           – ĐT :  0909.774365

           – Email : eephuoctran@gmail.com

     BAN PHIÊN DỊCH :  TB  MsNC  LÊ TÂN

           – ĐT : 0907.472059

           – Email :  tanle489hvb@gmail.com

     BAN Y TẾ :  TB  Bác sĩ LÊ HOÀNG SƠN

           – ĐT :  0913.683353

           – Email :  anyhaisa@yahoo.com

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

(Dự kiến)

 TẠI ĐÀ NẴNG :

  Địa điểm : CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN và NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG (TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐÀ NẴNG)

  Số 1 Phan Đăng Lưu  P. Hòa Cường , Q. Hải Châu, TP. Đà nẵng

  Thời gian: Ngày 14-16/06/2011

Chương Trình 1:

–   19g00  ngày 14/6/2011  :  Lễ Khai mạc

–   Chủ đề :  VIỆC CHÚA LÀM

–   Diễn giả : Ms Gary M. Benedict. 

–   Tôn vinh Chúa:    

     *  Ca Đoàn các Dân Tộc, Thánh  ca 420  “Tôn vinh Ba Ngôi”

     *  Ca Đoàn các HT Thành phố Đà nẵng  BTC “Thế kỷ ánh sáng”

     *  Ca Đoàn các HT Thành phố HCM hát chung với CĐ các dân tộc. 

Chương Trình 2:

–   8g00  ngày 15/6/2011  :  Thuyết trình Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

–   Chủ đề : CHẶNG ĐƯỜNG 100 NĂM

–   Diễn giả : Ms Thái Phước Trường.  

–   Tôn vinh Chúa:   

     *  Ca Đoàn  MSTĐ 1,   Bài hát: “Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi”.

     *  Ca Đoàn Lâm đồng, Thánh ca  356  “Mau chiếu ra

     *  Thuyết trình Lịch sử Trường Kinh Thánh.

Chương Trình 3:

–   14g00   ngày 15/6/2011  :   Ghi nhớ công ơn tiền nhân

–   Chủ đề:  CHÚA KHÔNG HỀ QUÊN

–   Diễn giả : Ms Thomas Stebbins.

–   Tôn vinh Chúa:  

     *  Ca Đoàn Đắc Lắc và Đắc Nông, Bài hát:  “Hỡi Siôn hãy vùng lên

     *  Ca Đoàn Mục sư Hưu trí, Quả phụ: Thánh Ca 269 “Nầy là truyện ký tôi

     *  Ca Đoàn   MSTĐ 2,  Thánh ca 416 “Chúa là Vua

Chương Trình 4:

–   19g30   ngày 15/6/2011  :   Thuyết trình hiện tình Hội Thánh

–   Chủ đề :  HỘI THÁNH NGÀY NAY

–   Các Ủy ban trình bày :  

     *  Uỷ Ban Truyền Giáo

     *  Uỷ Ban  Cơ Đốc Giáo Dục.

     *  Lịch sử quyển Kinh Thánh Việt ngữ.

     *  HT Miền Bắc từ năm 1954 đến nay.

–   Tôn vinh Chúa: 

     *  Ca Đoàn các HT Miền Bắc : Bài hát : “Halêlugia, Chúa là Vua”

     *  Ca Đoàn  MSTĐ 3,  Thánh ca 349 “Jesus cứu

Chương Trình 5:

–   8g00  ngày 16/6/2011 : Ngợi khen, làm chứng

–   Chủ đề : CHUNG LỜI TẠ ƠN  

–   Làm chứng và ngợi khen Chúa:

     *  Giáo Hạt  Bắc Mỹ.

     *  Giáo Hạt Canada.   Bài hát “Hãy đi, Chúa đang gọi”

     *  Hội thánh tại Úc Châu.  Bài hát “Trong giây phút này” (In Moments Like These)

     *  Giáo hội Âu Châu.    Bài hát “Lòng Cảm Tạ Thiên Chúa” 

     *  Ca Đoàn MSTĐ 4  Bài hát  “Thành tâm nhớ ơn Chúa”

     *  Ủy Ban Y Tế Xã Hội thuyết trình

Chương Trình 6: 

 

   14g00 ngày 16/6/2011 :    Lễ Bế Mạc

   Chủ đề : HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

   Diễn giả : Ms Thái Phước Trường.

–   Tôn vinh Chúa :  

     *  Ca Đoàn  Gia lai.  BTC “Halêlugia, Chúa là Vua”

     *  Ca Đoàn Quảng Nam, Thánh Ca 433: “Đức Giêhôva là Đấng Chăn giữ tôi.”

     *  Ca Đoàn Thiếu nhi Đà nẵng, Liên khúc “Dâng Chúa đời con”

Chương Trình 7:

–   19g30   ngày 16/6/2011:   Thánh Nhạc Truyền Giảng

   Chủ đề : TRỞ VỀ NHÀ CHA

–   Diễn giả : Ms Thomas Stebbins

–   Tôn vinh Chúa :

     *  Ca Đoàn TP. Đà nẵng:  BTC   ” Jêsus “

     *  Ca Đoàn Tỉnh Quảng nam: BTC  ” Lớn bấy duy Ngài “

     *  Các ca sĩ Tin Lành .

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

  Địa điểm : TRUNG TÂM TRIỂN LÃM SÀIGÒN

  799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7,  TP.HCM

  Thời gian : Ngày 23-24/ 06/ 2011

    I-      LỄ KỶ NIỆM : 

     1-    Chương Trình 1:   8g00 -11g00 – 24/ 06/ 2011

      – Chủ đề  : Chặng đường 100 năm

      – Diễn giả : Ms Thái Phước Trường

      – Tôn vinh Chúa :

              *   Ca đoàn HT Sài gòn:  Bài hát   ” Chúa các chúa, Vua muôn vua Halelugia “

              *   Ca đoàn HT Khánh hội:   Bài hát   ” Ơn Chúa viếng thăm Việt nam “

      – Thuyết Trình về Trường Kinh Thánh

     2-    Chương trình 2 :   14g – 17g00  – 24/ 06/ 2011

      – Chủ đề : Chúa không hề quên

      – Diễn giả : Ms Ngô Văn Bửu

      – Tôn vinh Chúa :

              *   Ca đoàn HT Nguyễn Tri Phương:  Bài hát   ” Trời đất đồng một lời ” 

              *   Ca đoàn HT Gia định:   Bài hát   ” Thành thánh “

      – Thuyết trình :  Công tác YTXH.

    II-      TRUYỀN GIẢNG TIN LÀNH :

      1-    19g30 – 23/ 06/ 2011

      – Chủ đề : Trở về nhà Cha

      – Diễn giả : Ms Thomas Stebbins

      – Tôn vinh Chúa : Ca đoàn  TP.HCM và Các Ca sĩ Tin Lành phụ trách.

      2-    19g30 – 24/ 06/ 2011

      – Chủ đề : Lời Mời Quý Nhất

      – Diễn giả : Ms Thomas Stebbins

      – Tôn vinh Chúa : Ca đoàn  TP.HCM và Các Ca sĩ Tin Lành phụ trách.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 

TẠI TP.  ĐÀ NẴNG:

CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN và NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG (TTVH ĐÀ NẴNG)

Số 1 Phan Đăng Lưu  P. Hòa Cường , Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

IMG_8928

IMG_8943

DSC04402

BD_DN_WEB

Bản đồ hướng dẫn đến địa điểm tại Đà Nẵng

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH:

 TRUNG TÂM TRIỂN LÃM SÀIGÒN

  799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7,  TP.HCM

tttl-01-web

BD_HCM_WEB

Bản đồ hướng dẫn đến địa điểm tại TP HCM

Theo Ban tổ chức 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author