Leaderboard Ad

Bồi Linh Mưa Nguồn 2011

0

quang_ba--2011-moiHoithanh.com – Trong nhiều năm qua, Bồi Linh Mưa Nguồn đã kinh nghiệm sự ban phước cách đặc biệt của Chúa, những người tham dự được đụng chạm, xức dầu và đổ đầy sức mới bởi Đức Thánh Linh để trở về hầu việc Chúa cách hăng hái và kết quả tại HT nhà. Tiếp tục trong ơn phước đó, Bồi Linh Mưa Nguồn năm 2011 sẽ được tổ chức tại HT Báp Tít Thiên Ân, Seattle, Hoa Kỳ từ 27-29/5 tới đây.

Diễn giả lần này gồm MS Chương Thành Lâm là một MS trẻ đầy ơn, đã từng giảng cho nhiều hội đồng bồi linh cùng MS Dan Hammer, quản nhiệm HT Sonrise và là giáo sư trường thần học Seattle Bible College.

Thay cho BTC, MS Nguyễn Hữu Trang cho biết chủ đề của Bồi Linh Mưa Nguồn 2011 là “Thánh Khiết và Quyền Năng”. Đây là nơi để con dân Chúa được gặp gỡ và thờ phượng Chúa chung với nhau, là nơi để học hỏi về sự thánh khiết và quyền năng, là nơi để nhận được sự chữa lành, được cất bỏ những gánh nặng và nhận lấy ân tứ Thánh Linh để hầu việc Chúa cách kết quả, đầy năng quyền. MS cũng cho biết thêm để khích lệ tôi con Chúa tham dự, BTC sẽ không có lệ phí ghi danh và ăn uống.

Hy vọng sẽ có đông đảo người tham dự và nhận được phước hạnh qua chương trình.

Thu_Moi

Khởi Nguyên (Theo BTC Bồi Linh Mưa Nguồn)

Bài vở cộng tác góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author