Leaderboard Ad

Đôi Chân Không Bằng Nhau Được Kéo Dài Chỉ Sau Lời Cầu Nguyện (Video)

0

1HoiThanh.com – Chân phải chị Trinh ngắn hơn chân trái đến 2.5 inches nhưng ngay khi hướng lòng về Chúa để cầu nguyện, chân phải chị nhích nhích dần đến khi kết thúc. Và cả hai chân đã trở về dài bằng nhau một cách lạ kỳ với lời cảm tạ Chúa không ngớt của con cái Chúa chứng kiến phép lạ này.

 

Đoạn video được quay lại ngay khi mọi người đang hiệp chung cầu nguyện sự chữa lành đến trên chị Trinh. Ngay cả Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, người trực tiếp đặt tay cầu nguyện cho chị Trinh cũng không biết việc mọi diễn biến đang được ghi hình lại.

 

 

Lời làm chứng của chị Trinh

 

 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author