Cụ Thân Sinh Mục Sư Thái Phước Trường Về Nước Chúa

25
Lễ an táng được cử hành lúc 18 giờ ngày 16/01 tại tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ.
Cầu xin Chúa Thánh Linh an ủi cách đặc biệt trên tang quyến, nhất là trên đầy tớ Chúa là ông bà Mục sư Hội Trưởng khi mất đi người thân.

Nguyện Chúa an ủi và thêm sức trên tang quyến.

Samuel Cà Mau
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về [email protected]
Bình Luận: