Leaderboard Ad

Thảo Luận Kinh Thánh theo nhóm tuần 3 tháng 7

0

HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM Rô-ma 8:18-30

Tuần 3

VINH HIỂN KHÔNG THỂ SÁNH SẼ ĐƯỢC BÀY TỎ

  • Dẫn nhập

Phao-lô đưa ra lý do vì sao những người thánh có thể nắm chắc niềm trông cậy không chút lo lắng. Bởi sự vinh quan trong tương lai sẽ vô cùng tráng lệ, cao quý mà mọi khó khăn hiện thời không thể đem ra so sánh.

  • Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

1. Phao-lô đưa ra ví dụ về tạo vật để cho thấy sự vinh quang hầu đến (c. 18) là thật và có thể xem thấy tỏ tường.

1) Muôn loài vạn vật đang mong mỏi đợi trông điều gì và vì lý do gì?

(1) Các tạo vật đang chờ đợi gì (c. 19):

(2) Lý do (c. 21):

2) Tình trạng hiện tại của các tạo vật ra sao, và tại sao ở trong tình trạng ấy?

(1) Tình trạng hiện tại (c. 22):

(2) Lý do (c. 20):

2. Phân đoạn Kinh Thánh bày tỏ điều chúng ta (những người thánh) đang tha thiết trông chờ.

1) Những người thánh đang chờ đợi điều gì (c. 23)?

2) Phao-lô nói ai sẽ nhận sự cứu chuộc sau cùng (c. 24-25)?

3. Phao-lô nói về Đấng sẽ giúp chúng ta nhận lãnh vinh quang không thể ví sánh.

1) Khi muôn loài thọ tạo và cả chúng ta, chính chúng ta, than thở rên xiết, đợi chờ đến ngày cứu chuộc, thì ai sẽ giúp chúng ta và giúp cách nào (c. 26)?

2) Lý do nào Đức Thánh Linh có thể cầu nguyện cho chúng ta (c. 27)?

4. Phao-lô viết đến lý do tại sao niềm hy vọng chúng ta không vô ích.

1) Vì sao bạn có thể sống kiên nhẫn nắm chắc niềm hy vọng (c. 28)?

2) Tại sao chúng ta có thể tin vào lời hứa ban sự sống của Đức Chúa Trời (c. 29-30)?

  • Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ cuộc sống)

1. Kinh Thánh chép rằng ngay cả những tạo vật cũng hy vọng được tự do khỏi cảnh tù tội mục nát giống như con người và được đem vào sự tự do vinh hiển – niềm tự do vinh hiển đời đời không có khổ đau. Bởi vì hiện tại, mọi tạo vật vẫn phục dưới sự hư hoại, không bởi các tạo vật tự lựa chọn, nhưng bởi tội lỗi loài người. Cơ đốc nhân bảo vệ môi trường là bày tỏ tình yêu thương với người lân cận. Tôi có thể làm gì để giảm bớt sự băng hoại và đau khổ cho mọi loài tạo vật?

2. Chúng ta, những người đã được cứu chuộc bởi đức tin trong Đấng Christ, giờ có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu mình cho đến cùng và thiết tha đợi chờ sự cứu chuộc sau rốt. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ được cứu. Vì cớ hy vọng này, Chúa tiếp nhận những người kiên nhẫn. Có phải niềm hy vọng của tôi không thể đem so sánh với thế gian, và vinh quang rồi sau sẽ được

bày tỏ?

3. Hy vọng của chúng ta sẽ không vô ích vì giữa những khổ đau hoạn nạn có Đức Chúa Trời Đấng cầu thay cho chúng ta với những lời thở than không thể diễn đạt. Và Đức Chúa Trời, Đấng đã định trước và gọi chúng ta, làm mọi việc kết hợp lại thành điều tốt cho những ai yêu mến Ngài. Hãy chia sẻ kinh nghiệm thể nào Đức Chúa Trời Cha và Chúa Thánh Linh đã giúp bạn trong cuộc sống trên đất này.

  • Tóm tắt

Hiện nay, chúng ta phải đối diện những hoạn nạn vì cớ Chúa và Phúc Âm. Song, mọi hoạn nạn đó là đáng để nhịn nhục chịu đựng. Vì vinh quang được hứa cho những ai nắm chắc niềm trông cậy đến cuối cùng mà không thỏa hiệp với thế gian vô cùng thấp kém không đáng đem ví sánh. Thánh Linh giúp đỡ chúng ta, và vì Đức Chúa Trời Cha ở cùng chúng ta, lời hứa chắc chắn phải hoàn thành.

  • Cầu nguyện cùng nhau

1. Xin giúp chúng con nhớ sự đau khổ của tạo vật và bảo vệ môi trường, sống hài hòa với tạo vật của Đức Chúa Trời.

2. Xin giúp chúng con tin rằng trong mọi sự Đức Chúa Trời làm ra sự tốt lành cho những ai yêu mến Ngài và giữ vững niềm tin cậy tình yêu Chúa dù giữa thời kỳ hoạn nạn không thể hiểu được.

Bình Luận:

About Author