Leaderboard Ad

Thánh Kinh Hàng Ngày thảo luận nhóm

0
Thảo luận nhóm tuần 2 tháng 7, Rô-ma 5:1-11

HÒA THUẬN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

  • Dẫn nhập

Nhờ sự cứu chuộc của Chúa Giê-su Christ, chúng ta được xưng công nghĩa và mối quan hệ với Đức Chúa Trời cũng được thay đổi. Và giờ đây thông qua sự hòa thuận với Chúa, chúng ta có thể vui hưởng niềm hy vọng về những điều sắp đến.

  • Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

1. Tác giả tóm tắt kết quả của việc xưng công chính qua Đấng Christ.

1) Hai kết quả của việc xưng công chính bởi đức tin là gì?

(1) Câu 1b:

(2) Câu 2:

2) Làm sao có thể thông qua sự xưng công bình giờ đây chúng ta vui mừng hân hoan được trong mọi sự hoạn nạn (c. 3-4)?

2. Tác giả trình bày lý do tại sao niềm hy vọng này không làm chúng ta thất vọng.

1) Những lý do nào khiến niềm trông cậy không khiến chúng ta hổ thẹn (c. 5)?

2) Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế nào?

(1) Câu 6:

(2) Câu 8:

3) Tình yêu này khác với tình yêu của con người như thế nào (c. 7-8)?

3. Kết quả khác của việc xưng công chính được giới thiệu trong mối liên hệ với cơn thạnh nộ (1:18-3:20).

1) Kết quả khác của việc được xưng công chính là gì (c. 9)?

2) Làm cách nào chúng ta có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (c. 10)?

3) Kết quả của con người mới của chúng ta đem lại là gì (c. 11)?

  • Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ cuộc sống)

1. Chúng ta, hết thảy đều từng là tội nhân, giờ đây trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời nhờ đức tin nơi Chúa Giê-su Christ. Chúng ta đều từng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, giờ đây được hòa thuận với Ngài và có thể sống với niềm trông cậy có được sự sống vĩnh phúc. Chúng ta cũng có thể hân hoan trong hoạn nạn. Những đổi thay trong đời sống bạn nhờ con người mới trong thuộc linh đem đến là gì?

2. Niềm trông cậy được vào sự vinh hiển đời đời sẽ không làm chúng ta thất vọng. Bởi vì hy vọng đó không khởi đầu với đức tin của chúng ta song từ tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta vậy. Và tình yêu Ngài không phải tình yêu bình thường – nhưng là tình yêu lớn đủ để ban con trai duy nhất của Ngài cho một kẻ tội nhân bất kính. Hãy so sánh tình yêu của Đức Chúa Trời với tình yêu của thế gian luôn đòi hỏi từ phía chúng ta một điều gì đó.

3. Thông qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-su Christ chúng ta được xưng công chính và được cứu khỏi cơn thanh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta thảy đều từng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, giờ được hưởng niềm vui sướng trong Ngài thông qua Chúa Giê-su. Phước hạnh này, là phước hạnh chúng ta không phải lo lắng chi về điều chi xảy ra sau sự chết, đang ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào?

  • Tóm tắt

Chúng ta, những người từng là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, được làm nên công chính qua Đấng Christ và giờ đây vui hưởng sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và có niềm hy vọng dự phần sự vinh hiển đời đời của Ngài. Bởi chúng ta tiếp nhận niềm hy vọng này qua tình yêu của Đức Chúa Trời nên chúng ta có thể vượt qua mọi đau khổ tạm thời.

  • Cầu nguyện cùng nhau

1. Ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta có một mối quan hệ mới với Ngài nhờ tình yêu vĩ đại của Ngài.

2. Cầu nguyện để bạn sẽ nắm chắc niềm hy vọng vinh hiển và đến tận cuối cùng vẫn không khiến chúng ta hổ thẹn trong mọi kỳ hoạn nạn chúng ta phải đối diện vì cớ Chúa và Phúc Âm.

3. Cầu nguyện cho các chi thể Đấng Christ trên khắp đất đang chịu khổ vì cớ Phúc Âm.

Bình Luận:

About Author