Leaderboard Ad

Ngày Chúa Đến Gần

0

ngay chua den gan1Ngày Chúa Đến Gần
Năm châu bốn bể có gì hay ?
Chết chóc đau thương mỗi mỗi ngày
Khủng bố chiến tranh sanh mạng mất
Sóng thần động đất chết vùi thây
Văn minh hiện đại đành ôm bụng
Khoa học lẫy lừng cũng bó tay
Dấu hiệu đến gần ngày tận thế
Lơ mơ Chúa đến sẽ không hay!

Thi thiên 1
Phước cho người chẳng theo mưu kẻ dữ
Không đứng vào hàng ngũ của tội nhân
Không ngồi chung kẻ nhạo báng kiêu căng
Nhưng suy gẫm ngày đêm luật thánh Chúa
Người ấy sẽ như cây gần dòng nước
Không bao giờ tàn héo với thời gian
Bông trái sanh theo,thời tiết rõ ràng
Mọi công việc người làm điều thạnh đạt
Còn kẻ ác chẳng khác chi rơm rác
Bị bay đi khi cơn lốc thổi qua
Vậy cho nên tất cả bọn gian tà
Không đứng nổi ngay trong ngày xét đoán
Tội nhân sẽ phải cúi đầu lãnh án
Hội công bình họ không được vào đâu
Đường người công bình Chúa biết từ lâu
Đường kẻ ác sẽ vào nơi hủy diệt

Thi Thiên
Bài vở đóng góp xin gởi về Tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author