Leaderboard Ad

vinhlong_travinh0HoiThanh.Com – Sáng ngày 28 tháng 05 năm 2010, hơn 300 quí tôi tớ cùng con cái Chúa thuộc 12 hội thánh trong tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh đã nhóm lại tại Hội Thánh Tin Lành Phú Quới để dự Hội đồng bồi linh. Chương trình được bắt dầu vào lúc 9h sau lời chào mừng của Mục sư Phạm Văn Đơ, quản nhiệm Hội thánh Phú Quới.

 

Với chủ đề “CÙNG LÀM VIỆC”, hội đồng đã được nghe Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) rao giảng sứ điệp, mục sư Hội trưởng nhắc nhở tôi con Chúa phải “CÙNG LÀM VIỆC” với nhau cách chân thành và hiệu quả theo lời Chúa dạy trong Cô-lô-se 4:10-18. Hội thánh phải: Cùng làm việc vì Vương quốc của Chúa, cùng làm việc vì những anh em của chúng ta, cùng làm việc vì chúng ta luôn coi Đức Chúa Trời là bạn.

Buổi chiều cùng ngày, Hội đồng được Mục sư Hội trưởng, Mục sư Lê Hoàng Phúc, Ủy viên Mục vụ Ban Trị sự Tổng Liên Hội hướng dẫn về mục vụ qua việc  tâm tình mục vụ và giải đáp thắc mắc.

vinhlong_mucsudo1

Mục sư Phạm Văn Đơ chào mừng.

vinhlong_mucsutruong2

Mục sư Hội Trưởng Thái Phước Trường rao giảng sứ điệp.

vinhlong_concaichua3

Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh

Ước mong rằng công việc Chúa qua con dân Ngài tại hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển.

CTV – Phúc Thiêntintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author