Leaderboard Ad

kinhthanh0HoiThanh.Com – VietChristian.com vừa bắt đầu cho sử dụng nhu liệu Bible Tools 2.0.  Các bản dịch Kinh Thánh gồm có: Bản Truyền Thống, Bản Dịch Mới, King James, American Standard Version, và World English Bible.   Nhu liệu Bible Tools 2.0 gồm có các ứng dụng để tra tìm và giao tiếp.  Các ứng dụng để tra tìm là Tìm Chữ (Keyword Search) và Tìm Đoạn (Passage Lookup).

Khi đọc một đoạn Kinh Thánh, bạn có thể xem những bài giảng và những bài Học Kinh Thánh có liên hệ với đoạn đó. Bạn có thể gửi đoạn Kinh Thánh đó qua email cho bạn bè và chia xẻ đoạn đó trên Facebook, Google Buzz, Twitter, và Yahoo Buzz.

Những ứng dụng có tính cách giao tiếp như Đố Kinh Thánh (Bible Quiz) và Những Câu Kinh Thánh Được Ưa Thích Nhất (Favorite Bible Verses).  Bạn có thể đăng ký vào những ứng dụng giao tiếp này bằng cách sử dụng điện thư mục (account) của bạn như Facebook, Google, Twitter, và Yahoo.

Nhu liệu Bible Tools 2.0 được sử dụng tại http://www.vietchristian.com/kinhthanh/.

kinhthanh1

Kinh thánh, thức ăn thuộc linh của bạn!

VietChristian vừa qua đã kỷ niệm năm hoạt động thứ 10 của mình, đây là một trong những trang web Cơ đốc đầu tiên của người Tin lành và được đông đảo tín hữu toàn cầu truy cập hiện nay.

Ban Biên Tập VietChristian.com – gửi tin tức cộng tác đến HoiThanh.Com qua email tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author