Leaderboard Ad

Mục Sư Trí Sự Nguyễn Quang Minh Về Nước Chúa

0

Được tin Mục sư Trí sự Nguyễn Quang Minh, sinh năm 1930

về nước Chúa vào lúc 22 giờ 40 ngày 14/5/2015 tại Hậu Giang

Nguyện Chúa Thánh Linh là Thần Yên ủi luôn ở cùng trên tang quyến.

1

2

Bình Luận:

About Author

Thạch Huỳnh

HoiThanh.Com