Leaderboard Ad

Khóa Thánh Kinh Căn Bản Tại Gia Lai

0

HoiThanh.Com – Ngày 14/07/2014, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai tổ chức Thánh Kinh Căn Bản đợt 1 với 5 lớp, ba lớp năm 4 tại: Chi Hội Plei Brel Dôr (dân tộc Bahnar); Chi Hội Bê-têl (Jrai); Chi hội Pleiku (người Kinh, đa sắc tộc); hai lớp năm 1 tại: Chi Hội Phú Cần; Chi Hội Plei Mơnú.

Cảm ơn Chúa cho các con cái Chúa khao khát học Lời Chúa, nhất là những người trẻ. Có khoảng 1.185 học viên tham dự học trong đợt 1.Đợt 2 sẽ tiếp tục 5 lớp: Ba lớp năm 4, hai lớp năm 2 từ ngày 28/07-08/08/2014.

Cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Ủy Ban Cơ Đốc giáo dục TLH, Ban Đại diện tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện giúp đỡ các các lớp Thánh Kinh Căn Bản tại Gia Lai.

Một số hình ảnh:

KHÓA THÁNH KINH CĂN BẢN TẠI GIA LAI
MS Pơh cầu nguyện dâng lớp học Plei Brel Dôr cho Chúa

KHÓA THÁNH KINH CĂN BẢN TẠI GIA LAI
Quang cảnh bên trong lớp Plei Brel Dôr

KHÓA THÁNH KINH CĂN BẢN TẠI GIA LAI
MS Hninh giảng Lời Chúa trong giờ khai giảng lớp Plei Brel Dôr

KHÓA THÁNH KINH CĂN BẢN TẠI GIA LAI
Lớp học tại Plei Brel Dôr.

KHÓA THÁNH KINH CĂN BẢN TẠI GIA LAI

KHÓA THÁNH KINH CĂN BẢN TẠI GIA LAI
Học viên đang thi

KHÓA THÁNH KINH CĂN BẢN TẠI GIA LAI
Lớp học tại Chi Hội Pleiku 

MSNC Phạm Văn Phúc
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author