Leaderboard Ad

Dấu Vết Của Thượng Đế

0

HoiThanh.Com – Một chú bé hỏi cha:                                                                                         

-Ba ơi, làm sao ba biết là có Chúa?

Cha trả lời:

-Tại sao con hỏi như vậy? Con không tin là Chúa có thật hay sao?

-Dạ con tin, nhưng một ông thầy của con bảo rằng chúng ta không thể biết chắc chắn là có Thượng Đế thật hay không. Có cách nào thực sự biết là có Thượng Đế hay không ba?

-Con còn nhớ chuyện anh chàng Robinson trên hoang đảo không? Con nhớ một hôm nọ anh ta sợ hãi nhận ra rằng có một người khác sống trên hoang đảo không? Làm sao anh ta biết là có một người khác ngoài ra anh ta sống trên đảo? Anh ta có thấy người đó không? Không, anh ta chỉ thấy một dấu chân in trên cát mà anh ta biết chắc chắn không phải là dấu chân mình. Anh ta biết chỉ có người mới có dấu chân như thế, và người nào để dấu chân ấy ở đó chưa đi đâu xa đâu, vì nước thuỷ triều chưa lên đến đó. Tất cả những chi tiết đó Robinson biết là đúng cả,  và mặc dù chưa thấy con người có dấu chân ấy, anh ta vẫn tin người ấy đang có mặt.

Nếu chỉ một dấu chân trên cát là bằng cớ chắc chắn về một người hiện diện trên hoang đảo, chúng ta sẽ nói gì khi dấu vết của Chúa đầy dẫy trên vạn vật chung quanh ta?

Chúng ta thấy núi đồi thiên nhiên là dấu của ngón tay Chúa. Chúng ta thấy hằng triệu cây cỏ và hoa mà chỉ một mình Chúa có thể làm chúng mọc lên.

Chúng ta thấy tất cả các sông lớn trên mặt đất đều xuất phát từ những mỏm đá nhỏ, những mỏm đó nhỏ nước từng hạt một. Tất cả những điều đó là gì? Phải chăng là những dấu chân của Chúa in lên mặt của địa cầu này. Những dấu vết đó bảo rằng Chúa thực sự đang sống, hiện diện và tể trị.

Nguyễn Sinh

Sau khi đọc qua bài này, bạn có cảm nhận như thế nào, xin để lại thông tin để chúng tôi tiện chăm sóc và hướng dẫn:

Tôi muốn tìm hiểu thêm về Tin Lành
Tôi muốn tham gia vào một hội thánh địa phương
Tôi muốn tin nhận Chúa
“Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến

Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” Rô-ma 10:9

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với tấm lòng chân thành của bạn. Hãy xem những lời sau như một lời trò chuyện thân tình cùng Cha Thiên Thượng:

Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Địa chỉ

Điện thoại (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Bình Luận:

About Author