Leaderboard Ad

Thông Báo: Huấn Luyện Âm Thanh Tại TP HCM

0

Ban Âm thanh Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn xin thông báo và thân mời nhân sự Ban Âm thanh các Hội Thánh trong khu vực TP HCM về khóa huấn luyện âm thanh như sau:

 

Bình Luận:

About Author