Leaderboard Ad

Bài Thảo Luận Nhóm – Tuần 4 tháng 2 – Đầu Và Rốt

0

HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM Ma-thi-ơ 19:23-30

Ma-thi-ơ 19:23-30

23 Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: “Thật, Ta bảo các con, người giàu khó vào Nước Thiên Đàng. 24 Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”
25 Các môn đệ nghe th
ế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu rỗi?”
26 Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: “Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đ
u được cả.”
27 Bấy giờ Phê-rơ lên ti
ếng thưa rằng: “Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, thì sẽ được gì?”
28 Đức Giê-su phán cùng họ: “Thật, Ta bảo các con, trong thời đại mới, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. 29 Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. 30 Nhưng nhi
u người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu.”

TUẦN 4: NGƯI TRỞ NÊN ĐẦU

VÀ NGƯỜI TRỞ NÊN CUỐI

Khác với ‘chàng trai trẻ giàu có’ không thể theo Chúa vì tài sản của mình, các môn đệ đã bỏ tất cả để theo Chúa Giê-su.

n Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Đức Chúa Trời)

1. Chúa Giê-su nói về chàng thanh niên giàu có vì lắm của nên không thể theo Ngài.

1) Chúa Giê-su nhấn mạnh điều gì (câu 23,24)?

2) Các môn đồ phản ứng thế nào về lời Chúa Giê-su? Và họ đã hỏi gì (câu 25)?

3) Chúa Giê-su đã trả lời câu hỏi của các môn đồ như thế nào (câu 26)?

2. Phê-rơ lại không hiểu ý nghĩa sâu sắc trong lời của Chúa Giê-su, và Ngài đã trả lời ông.

1) Phê-rơ lấy căn cứ gì và hỏi Chúa điều gì (câu 27)?

2) Phần thưởng sẽ được trao vào lúc nào (câu 28)?

3) Ngài nói sẽ ban thưởng cho ai (câu 28,29)?

4) Ngài phán sẽ ban phần thưởng nào (câu 28,29)?

5) Lời cuối cùng Chúa Giê-su phán là gì (câu 30)?

n Câu chuyện của chúng ta (chia sẻ câu chuyện trong đời sống)

1. ‘Người giàu’ không thể lay chuyển ‘thái độ với Đức Chúa Trời’ và bỏ đi tài sản ‘vì cá nhân mình’ quả thực cánh cửa vào Thiên Đàng quá chật với người (19:24). Ngưỡng cửa Thiên Đàng cũng quá cao với những ai định vào đó ‘bởi sự công chính của bản thân’ (5:20). Bởi vậy, Thiên Đàng là của ‘người nghèo tâm linh’ (5:3) bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Trong tôi có ‘ sự nghèo khó của tâm linh và sự mạnh mẽ đến với Chúa’ không? Tôi phong phú về điều gì và nghèo về điều gì?

2. Chúa hứa với các môn đồ dám bỏ nhà cửa, gia đình, quê hương mà vì ‘ danh của Chúa’ theo lời Ngài sẽ nhận được ‘ tư cách là con cái, cơ nghiệp (đất đai) vĩnh hằng, sự sống đời đời; như lời hứa ban cho Áp-ra-ham “đất đai và con cháu của giao ước” khi ông đã lìa bỏ “quê hương, họ hàng, nhà của Cha” (Sáng 12:1,4) theo lời Chúa từ lúc ban đầu. Là ân phước vinh quang và dư dật đến nỗi không thể so sánh, hay so sánh với “sự từ bỏ (bỏ đi). Chúa nói với tôi phải bỏ đi điều gì trong cuộc sống hiện nay?

3. Nguyên lý và thứ tự của Nước Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-su nhắc đến hoàn toàn khác với thế giới. Không phải sẽ chỉ nhận được bằng những gì từ bỏ, mà “sẽ nhận thêm gấp nhiều lần” (Mác 10:30, gấp trăm lần), ta bỏ đi cái của thế gian và nhận được “thứ của Trời (sự sống), ta là cuối nhưng lại được trở nên đầu. Quả là ‘nguyên lý của ân điển’ vượt quá điều ta tưởng được. Lẽ nào tôi không sắp xếp để quan điểm sống và giá trị, nhịp điệu cuộc sống của mình được phù hợp với thứ tự của ân điển này?

n Tóm tắt:

Thiên Đàng là đất nước đầy dẫy ý chí hướng về Chúa và sự nghèo khó trong tâm linh. Nếu chúng ta vẫn đang gom tài sản và coi đó là của mình, hay trong bản thân chúng ta còn những cái ‘của tôi’ có thể thấy rõ, chúng ta là những người không có mối liên quan nào đến Thiên Đàng cả. Con cái của Đức Chúa Trời là những người biết đáp lại lời kêu gọi ân điển của Chúa và coi đường lối Ngài như sinh mạng và chính Chúa như cơ nghiệp của mình.

Cùng nhau cầu nguyện

Cầu xin Chúa cho con sống biết coi ‘Đức Chúa Trời và Nước của Ngài’ là cơ nghiệp cuộc đời con, không màng đến những tài sản của thế gian và chính thế gian nữa.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Khác với ‘chàng trai trẻ giàu có’ không thể theo Chúa vì tài sản của mình, các môn đệ đã bỏ tất cả để theo Chúa Giê-su.

Bình Luận:

About Author