Leaderboard Ad

Bài Thảo Luận Nhóm – Tuần 2 tháng 2 – Tấm Lòng Không Rửa

0

HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM Ma-thi-ơ 15:10-20

TUẦN 2: BÀN TAY KHÔNG RỬA,

HAY TẤM LÒNG KHÔNG RỬA?

Chúa Giê-su sau khi vạch trần sự giả tạo và sai lầm của các quan xét và người Pha-ri-si, những kẻ phê phán môn đồ về việc ‘không rửa tay trước khi ăn, hướng về phía đám đông dân và các môn đồ, đã làm họ tỉnh thức về ‘sự thánh khiết thật và bản chất của luật Môi-se’. Vấn đề không phải là ‘bàn tay không rửa’, mà chính là ‘tấm lòng không rửa’ vậy.

Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Đức Chúa Trời)

 

1. Chúa quan sát cuộc tranh luận của các môn đồ và đám đông, gọi họ đến gần và giảng về bản chất vấn đề.

1) Chúa Giê-su nói những điều gì với các môn đồ và đám đông (câu 10,16)?

2) Chúa Giê-su muốn họ tỉnh thức điều gì (câu 11,18)?

 

2. Lời của Chúa Giê-su đã trờ thành ‘nền móng được xây dựng’ với các môn đồ và đám đông dân, nhưng lại trở thành “hòn đá ngăn trở” (làm mích lòng) với những kẻ tìm đến với mục đích điều tra, phán xét.

1) Lời của Chúa Giê-su đã làm mích lòng ai (câu 12)?

2) Theo đó, Chúa Giê-su đã lấy những ví dụ gì để dạy người Pha-ri-si (câu 13,14)?

3) Chúa Giê-su nói kết cục đến với cả sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và chính họ là thế nào (câu 13,14)?

 

3. Môn đồ Phê-rơ chậm hiểu đã xin Chúa giải thích dụ ngôn đó.

1) Điều gì làm cho người ta ô uế (câu 18,20)?

2) Tại sao điều đó làm cho người ta ô uê (câu 18)?

3. “Những điều xuất phát từ bên trong” làm người ta ô uế là gì (câu 19)?

Câu chuyện của chúng ta (chia sẻ câu chuyện trong đời sống)

 

1. Hướng về phía dân đông, Ngài bảo họ “hãy nghe và hiểu”, để thay đổi không khí xung quanh Chúa hỏi các môn đồ ‘ đến các con cũng chưa hiểu sao’?. Bởi họ vẫn hoàn toàn không hiểu điều Chúa dạy từ trước và những điều Ngài nhấn mạnh đến hai lần (Mác 5:3,8; 13:15). Bạn cho rằng lý do ta không cảm động hoặc tỉnh thức dù được nghe lời Ngài là gì?

 

 

2. ‘Truyền khẩu của trưởng lão’ bóp méo điều răn của Đức Chúa Trời, Ngài lọc ra ‘những kẻ giả tạo’ làm cho con cái Đức Chúa Trời rơi vào sai lầm. Bên dưới tên gọi mĩ miều là thói quen phổ biến và truyền thống lâu đời, ‘truyền khẩu của con người’ có chăng đang được truyền lại để trở nên thông dụng hay dạy cho cộng đồng trong nhà thờ?

 

 

3 ‘Tấm lòng không rửa’ là vấn đề lớn hơn ‘bàn tay không rửa’. Việc giấu ‘tấm lòng ô uê’ bằng ‘đôi tay sạch’ chỉ là hình thức và dối trá. Rơi vào hình thức khi nhận biết con người, nếu chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, tới lúc nào đó ta sẽ dùng đến sự tạm miễn của giả dối. Chúng ta phải làm thế nào để đối với con người cách nghiêm túc hơn và đến gần Chúa thêm hơn?

 

Tóm tắt:

 

Cánh đồng tốt ‘là những kẻ nghe và hiểu’ (13:23). Nhưng còn phải sống theo lời ấy chứ không chỉ dừng ở sự hiểu. Khi nhận sự cai trị của lời Ngài, tôi đương nhiên có thể giữ được tấm lòng chân thật và thánh khiết cùng niềm tin kiên cố trong cộng đồng mình.

Cùng nhau cầu nguyện

Cầu xin Chúa mở đôi mắt tâm linh đã mù của chúng con, giúp chúng con nghe và hiểu đúng lời Ngài.

Bình Luận:

About Author