Leaderboard Ad

Video Clip Đặc Biệt Chương Trình Hà Nội 20/12

0
caunguyenmydinhHoiThanh.Com – Những hình ảnh chân thật, xúc động và đầy lửa khi Đức Chúa Trời hành động qua những con người nhỏ bé và hạ mình trước mặt Chúa tại miền Bắc Việt Nam. Những hình ảnh sống động trọng chương trình và hậu trường.
Sẽ là những hình ảnh đáng nhớ và đi vào lịch sử trong mỗi trái tim của các Tín hữu Tin lành  Việt Nam khi Đức Chúa Trời bắt đầu lay động cánh tay quyền năng của Ngài trên dân tộc Việt Nam. Amen!

Bình Luận:

About Author