Leaderboard Ad

Bảy Ngọn Núi Cơ Đốc Nhân Cần Chinh Phục

0
bayngonnuiHoiThanh.Com – Cơ đốc nhân cần phải chinh phục một đất nước qua 7 trụ cột (7 ngọn núi): 1. Gia đình 2. Hội Thánh (Tôn giáo)  3. Trường học – Hệ Thống Giáo dục  4. Chính quyền – hệ thống chính trị 5. Truyền thông  6. Nghệ thuật, giải trí và thể thao 7. Thương mại.
Những khải tượng này đã gây những ảnh hưởng lớn trên thế giới ngày nay. Nó được bắt đầu từ Đức Chúa Trời với ba nhà lãnh đạo Cơ đốc hiện đại hàng đầu thế giới.

 

Xem Video Clip “7 Ngọn Núi Cơ Đốc Nhân Cần Chinh Phục” tại đây

Bình Luận:

About Author