Leaderboard Ad

Video Clip Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh “Với Trọn Tấm Lòng 2”

0
voi tron tam long 3Hoithanh.com – Một chương trình đã đi vào lịch sử của Tin lành Việt Nam với 40.000 người tham dự và khoảng 8.000 người tin nhận Chúa.Chương trình đã được diễn ra sau bao nhiêu sự chiến đấu cầu nguyện, tận hiến  của các Cơ đốc nhân tại TP.HCM và sự cầu thay giúp đỡ của các Cơ đốc nhân toàn thế giới.
Chương trình đã được truyền hình trực tiếp tại Hoithanh.com cho hàng ngàn người khắp thế giới cùng xem.
Mời quí vị xem bản tạm thời của chương trình. Chúng tôi đang nổ lực để cung cấp bản tốt nhất của chương trình này. Chương trình được xem tốt hơn với trình duyệt Internet Explore.

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}
Bình Luận:

About Author